Onderwijs gaat door

Infobulletins ouders en leerlingen
#6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13
Wat doet u na het overgangsadvies voor uw kind?
Nieuwe bevorderingsnormen

Het Veurs Lyceum is weer open. Vanaf 2 juni worden er 's middags lessen gegeven op school. 's Ochtends worden er online lessen gegeven. In Google Classroom staan alle werkwijzers. In Magister vind je het huiswerk. De docenten plaatsen in de werkwijzer presentaties, filmpjes en/of (extra) lesmateriaal, zodat je goede instructie krijgt en ook verder kunt werken. Voor vragen zijn zij beschikbaar via mail en bijv. Google Hangout Chat of -Meet.  

 
 

> Dagrooster

Contact

Burg. Kolfschotenlaan 5
2262 EZ Leidschendam

070 - 4 199 100

e-mail: info@veurslyceum.nl
ziek- en/of absentie:   absent@veurslyceum.nl

routebeschrijving

Walk of fame voor de geslaagden!
Op 29 juni, 1 en 2 juli ontvangen de examenleerlingen van het Veurs hun diploma. Daarvoor maken ze met een groepje familieleden en vrienden een Walk Of Fame door de aula en het OLC, toegejuicht door alle docenten (meer foto's). Na een speech van de mentor worden de diploma's ondertekend en is de tijd op het Veurs echt voorbij. We wensen jullie het allerbeste! 

Na het tweede tijdvak hebben we prachtige resultaten: 
Mavo 100% geslaagd! 
Havo 98% geslaagd! 
Vwo 98% geslaagd!Agendaontwerp en realisatie SchoolMaster BV