Ouderraad

De ouderraad: Samenwerken en betrokkenheid!
 
Het Veurs Lyceum is een school die constant in gesprek wil zijn met ouders. Samenwerken en betrokkenheid staan centraal bij de ouderraad van het Veurs Lyceum. Wie wil er tenslotte niet het beste voor zijn kind! Het is een belangrijke periode voor kinderen en maakt voor een groot deel hoe zij de maatschappij tegemoet treden. De ouderraad denkt mee over vraagstukken, wordt om advies gevraagd en is spreekbuis voor alle ouders. Daarnaast is de ouderraad actief binnen verschillende projecten voor de leerlingen. 
 
Waar staat de ouderraad voor? 
 
Inspirerend en eigentijds 
De ouderraad wil de ontwikkelingen binnen de school niet alleen volgen, maar ook in beweging zetten. Een bron zijn van kennis en ervaring. De ouderraad heeft een dynamisch instelling en wil aansluiten bij de werkelijkheid van leerlingen en docenten van vandaag. Kortom: vanuit de verantwoordelijkheid van ouders bijdragen aan een bruisend schoolklimaat. 
 
Ambitieus en betrokken 
De ouderraad hecht eraan dat de school intellectueel uitdaagt, ambitie van leerlingen stimuleert en probeert uit iedere leerling het beste te halen en hen te stimuleren een zo hoog mogelijk niveau van onderwijs af te ronden. De ouderraad staat dicht bij de school en zet zich in voor het versterken van de band tussen school en ouders. 
 
Actief en zichtbaar 
De ouderraad is zowel beleidsmatig als praktisch actief binnen de school. De ouderraad is pro-actief, neemt zelf initiatieven en agendeert onderwerpen bij de schoolleiding. De ouderraad is zichtbaar voor de ouders (de achterban) en binnen de school. 
 
Welke taken heeft de ouderraad? 
 
De ouderraad neemt onder andere de volgende taken op zich: 
- kennisbank voor de school;
- klankbord voor de directie;
- klankbord en achterban voor leden van de medezeggenschapsraad;
- organiseert in samenwerking met de school een beroepenvoorlichtingsmiddag voor de profielkiezers; 
- werving nieuwe leerlingen en assistentie op open dag; 
- ondersteuning bij culturele en maatschappelijke activiteiten; 
- kwaliteitsbewaking onderwijs; 
- organisatie activiteiten voor ouders en leerlingen (zie bijvoorbeeld het valentijnsfeest); 
- vraagbaak voor ouders.
 
Lid worden van de ouderraad? 
Wij zijn op zoek naar ouders die de ouderraad willen versterken. Interesse? Mail naar ouderraad@veurslyceum.nl. De ouderraad informeert u graag en nodigen u dan uit om eens vrijblijvend een ouderraadvergadering bij te wonen. Zodat u zelf kunt beoordelen of het wat voor u is. Wij verwelkomen u graag met een kop koffie!
 
Vragen of opmerkingen?
Via ouderraad@veurslyceum.nl kunt u bij ons terecht.
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV