Financiele zaken

Schoolkosten

 

Schoolkosten worden opgesplitst in vijf verschillende onderdelen:

 

1. De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is, met instemming van de medezeggenschapsraad voor dit schooljaar vastgesteld op €50,- per leerling. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor kosten van extra voorzieningen die wij de leerlingen aanbieden zoals: een collectieve ongevallenverzekering, allerlei feestelijkheden rond de diploma-uitreikingen, Sinterklaas en Kerst, culturele avonden, extra investeringen in ict, kosten van ouderavonden, aankleding van het gebouw, een aanvangstegoed voor printen/kopiëren, e.d. 
 

Het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage betekent weliswaar dat u niet verplicht bent deze te betalen om uw kind onderwijs te laten volgen op het Veurs Lyceum, maar als u niet betaalt is het niet vanzelfsprekend dat uw kind vervolgens zonder meer aanspraak kan maken op de extra voorzieningen die het Veurs Lyceum uit de ouderbijdrage bekostigt.
 

2. Een bijdrage voor Veurs Plus activiteiten. 
Veurs Plus activiteiten zijn extra activiteiten die bovenop het verplichte onderwijsprogramma worden aangeboden, zoals:
-   Extra sportactiviteiten. Het Veurs Lyceum staat bekend om zijn gevarieerde sportprogramma. 
Tijdens sportdagen worden sportactiviteiten aangeboden in de zaal (basketbal, volleybal) of
  op het veld (voetbal, softbal, hockey). Daar bovenop bieden wij extra sportactiviteiten aan die
  door leerlingen zeer worden gewaardeerd, zoals fitness, boksen, zwemmen, etc. Deze extra
  sportactiviteiten brengen echter wel extra kosten met zich mee. Dit geldt ook voor de
  (interscolaire) sporttoernooien die worden georganiseerd en de sportoriëntatie in de
  examenklassen.

- Excursies, workshops en voorstellingen. Deze activiteiten maken het schoolleven een stuk
  kleurrijker dan anders het geval zou zijn. Een overzicht van excursies treft u aan op de website
  van de school. Daarnaast worden extra voorstellingen of interessante workshops georganiseerd.
- Een jaarboek voor alle leerlingen.
 

Per schooltype en per leerjaar kunnen de kosten van Veurs Plus activiteiten verschillen. Voor elk schooltype wordt per schooljaar een afgerond gemiddelde berekend van de totale kosten van de brugklas tot en met de eindexamenklas.
- mavo, havo, atheneum €80,- per leerjaar
- gymnasium €110,- per leerjaar
  
Als een ouder aangeeft niet aan de Veurs Plus activiteiten te willen bijdragen kan de leerling niet deelnemen aan deze activiteiten aangezien ze buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen. De leerling doet dan een opdracht die binnen het verplichte onderwijsprogramma past. Dit kan zijn een opdracht op school, of een activiteit waarvoor de school niet aanvullend financieel hoeft bij te dragen. 
 
3. Een OV chipkaart (tegoed minimaal € 20,-) die door de ouders wordt aangeschaft en opgeladen
 
4. Een bijdrage voor meerdaagse reizen voor bepaalde klassen
 
5. Een bijdrage voor leerlingen die voor de talentstroom sport (brugklas) of sportklas (2e klas) kiezen
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV