Absent melden
1. Als een leerling ziek is, moet dit voor aanvang van de lessen gemeld worden per mail: absent@veurslyceum.nl. Dit moet iedere dag van de absentie opnieuw gemeld worden.
2. Afspraken voor het bezoeken van een arts worden zoveel mogelijk op een tijdstip buiten de lesuren gemaakt.
3. Absenties worden van tevoren door de ouders gemeld met een e-mail naar absent@veurslyceum.nl.
4. De regeling voor absenties bij (school)examens staat vermeld in het schoolexamenreglement.
5. Een leerling die tijdens een lesdag ziek wordt, meldt dit bij de receptie.

Bijzonder verlof
Voor het verlenen van bijzonder verlof hanteren wij de wettelijke regeling. De ouder moet vooraf een schriftelijk verzoek indienen bij de afdelingsmanager, minimaal 2 weken voor het verlof. Daarvoor kunt u het Formulier Aanvraag Bijzonder Verlof gebruiken. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag hebben informatiepagina's waarin de regelingen worden uitgelegd.  
 
Proefwerk gemist?
De leerling maakt de eerstvolgende les met de vakdocent een afspraak voor het inhalen van het proefwerk op het eerstvolgende proefwerkinhaaluur.


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV