Protocol Multimedia

Waarom een protocol?

Het gebruik van multimedia is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de maatschappij, maar dit heeft ook een keerzijde. Dit protocol wil de continuïteit van het leerproces en de veiligheid van iedereen zo goed mogelijk waarborgen.

Dit protocol richt zich op het gebruik van alle draagbare multimedia binnen school, zoals tablets, mobiele telefoons, mp3-spelers, enz.

Afspraken

Hal en aula: Hier mag je op het internet en bellen.
- Gangen en studiepleinen: Dit zijn stiltegebieden, dus mag je niet bellen, maar het apparaat mag wel in
  stilte gebruikt worden.
- Lokalen: Hier mag je geen gebruik maken van de draagbare multimedia.


Dit betekent dat het geluid uitstaat en het apparaat opgeborgen is in je tas/locker. Functioneel gebruik ter ondersteuning van de les is alleen toegestaan met toestemming van de docent.


1. Nooit foto’s, films en/of geluidsopnames van andere personen maken zonder dat hij/zij daar uitdrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven.
2. Nooit foto’s en/of films maken van toets- en/of correctiemateriaal van school.
3. Wil je in bijzondere situaties gebruik maken van multimedia, op plaatsen of momenten dat dit niet is
toegestaan, dan moeten je ouders/verzorgers van te voren hier toestemming voor vragen bij de coördinator
of afdelingsmanager.
4. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van apparatuur.


Sancties

1. Bij overtreding van de afspraken wordt het apparaat (telefoon inclusief sim-kaart) door een medewerker
  van de school in beslag genomen, ingeleverd bij de afdelingsmanager en in een kluis bewaard. Hierbij
  wordt uitgegaan van de duur van een schooljaar.
- 1e overtreding: Je kunt het apparaat op dezelfde dag om 17.00 uur weer ophalen.
- 2e overtreding: Je kunt het apparaat op dezelfde dag om 17.00 uur weer ophalen.
  - 3e overtreding: Je kunt het apparaat na 5 werkdagen om 17.00 uur weer ophalen.
2. Na de derde overtreding kan een afdelingsmanager aanvullende strafmaatregelen opleggen.
3. Als de leerling wel in het bezit is van multimedia tijdens toets momenten dan gelden de volgende sancties:
- De leerling moet het lokaal direct verlaten als de docent/surveillant de multimedia ziet. Het tot dan toe
gemaakte deel van de toets zal normaal worden beoordeeld.
- In geval van fraude door middel van de multimedia wordt het cijfer 1,0 aan de betreffende toets toegekend.
4. Als er sprake is van een ernstige overtreding van bovengenoemde afspraken, waarbij sprake is van
  ernstige inbreuk op de privacy of reputatie van een of meerdere betrokkenen en/of fraude kan de
  schoolleiding aanvullende strafmaatregelen opleggen, bijvoorbeeld schorsing.
5. Zowel medewerkers van de school als leerlingen kunnen, indien er sprake is van een in hun ogen onjuiste
  toepassing van de regels, in beroep bij de rector.

 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV