Protocol gebruik wi-fi
Algemene voorwaarden 


Voor het gebruik van het draadloos netwerk van de Scholengroep Spinoza gelden de onderstaande voorwaarden:

De toegang tot het draadloos netwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. De Scholengroep Spinoza kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer gebruikt wordt dan de gemiddelde gebruiker. Het down- dan wel uploaden van grote bestanden zoals films en CD-image bestanden is niet toegestaan. De Scholengroep Spinoza behoudt zich het recht voor om de toegang tot het netwerk te ontzeggen c.q. te blokkeren.

Het gebruik van het draadloos netwerk wordt bijgehouden, hiermee kan de Scholengroep Spinoza ongeoorloofd gebruik opsporen. Je logt in met jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord, het is niet toegestaan om een andere gebruikersnaam te gebruiken. Het MAC adres (uniek nummer van een apparaat) van het mobiele apparaat wordt ook bijgehouden.

Het is NIET toegestaan om via het draadloos netwerk van de Scholengroep Spinoza toegang te verschaffen tot netwerken, computers, randapparatuur en informatie die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik. Ook is het NIET toegestaan om spam, virussen en illegale software te verspreiden en/of het netwerk te gebruiken voor zaken die volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan. Bij overtreding van voorgenoemde regels wordt de toegang geblokkeerd en zullen wij wettelijke overtredingen melden aan de juiste instanties.

De Scholengroep Spinoza behoudt zich het recht voor om op basis van het gebruik en eventueel misbruik de bandbreedte te beperken, filters toe te passen, zogenaamde peer-to-peer verbindingen te blokkeren en gebruikersaccounts (tijdelijk) van het netwerk af te sluiten. Indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze (tijdelijk) worden geblokkeerd. Dergelijke maatregelen dienen het belang van alle aangesloten gebruikers. Het blokkeren zal in altijd in overleg met school gebeuren.

Je verklaart de Scholengroep Spinoza niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit eigen activiteiten, en verplicht jezelf de Scholengroep Spinoza direct op de hoogte te stellen als je enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker op het internet dan wel het netwerk.

Bovenstaande is ook voor gasten die toegang tot het draadloos netwerk moeten/willen hebben.

Hiervoor is een gast account gemaakt, deze kan opgevraagd worden bij de lokale beheerder.
Als er vragen zijn over het gebruik, neem dan contact op met de afdeling ICT.
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV