Protocol Meekijken COOL
Meekijken (van Cloudwise) 
Meekijken is een tool die binnen Cloudwise- Cool kan worden aangezet door de docent. Hierdoor is het mogelijk om leerlingen tijdens schooltijden in de les te volgen voor wat betreft hun internetgedrag. Dit geldt alleen voor de leerlingen die de docent lesgeeft en wanneer de leerling in het schoolgebouw is (IP adres vd school is leidend) én is ingelogd met zijn/haar Veurs account. Leerlingen kunnen op hun scherm zien wie er meekijkt.
Tabbladen in de browser van de leerling zijn zichtbaar voor de docent. Docent kan ook tabbladen bij de leerling verwijderen, alles blokkeren, een URL pushen of een toetsmodus inschakelen.
Cloudwise heeft de verwerkingsovereenkomst getekend en is daarmee AVG-proof.
 
Leerlingen
Leerlingen zijn op de hoogte van het protocol.
Leerlingen kunnen in het scherm zien wanneer meegekeken wordt en door wie.
Leerlingen dienen tijdens de les (tussen 8.30 uur t/m 15.35 uur) ingelogd te zijn met hun schoolaccount.
 
Docenten/mentoren
Docenten/mentoren zijn op de hoogte van het protocol.
Docenten/mentoren stellen de leerlingen op de hoogte dat zij gebruik maken van Cloudwise.
Docenten/mentoren starten enkel een sessie op tijdens zijn/haar les en sluit deze voor het beëindigen van deze les af. De docent/mentor kan tijdens en/of naar aanleiding van een sessie actief reageren op informatie verkregen m.b.v. Cloudwise.
Docenten/mentoren zijn verantwoordelijk voor het gebruik van Cloudwise tijdens zijn/haar les.
Bij hoge uitzondering kan de mentor in overleg met leerling, ouders en afdelingsleider/leerjaarcoördinator  in het belang van de begeleiding van deze leerling afspreken een sessie voor één of meerdere lesdagen (8.15 tot 16.00) te laten draaien. Hier moeten de lesgevende docenten voorafgaand van op de hoogte worden gebracht.

Schoolleiding
Is verantwoordelijk voor de borging en handhaving bij het uitvoeren van het protocol.
 
Ouders
Ouders zijn op de hoogte van het protocol.
 
Beheerder
Heeft niet meer rechten t.a.v. privacy vanuit het programma dan een docent. 
 


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV