Opleidingsschool


 

Opleidingsschool Haaglanden
 
Het Veurs Lyceum is door het Ministerie van OC&W erkend en gecertificeerd als opleidingsschool voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. In een breed samenwerkingsverband met andere scholen voor voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen, de Opleidingsschool Haaglanden, werkt onze school mee aan het leertraject voor toekomstige docenten. 

 
In de praktijk betekent dat, dat er binnen het Veurs Lyceum de nodige stageplekken worden gecreëerd en dat er wordt geïnvesteerd in coaching van studenten en startende docenten. Het leertraject biedt de student een goede garantie voor de basis van goed leraarschap in de (nabije) toekomst.
 
Met de opleidingsschool heeft de regio – en het Veurs Lyceum als opleidingsschool - tevens een middel in handen om het tekort aan goede en bevoegde docenten te kunnen bestrijden.
 De Rode Loper, voor en door het Haagse voortgezet onderwijs

Onze school is aangesloten bij De Rode Loper, een samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich op het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas.
Activiteiten zijn onder andere: de Haagse Lerarenbeurs, modules voor professionalisering van leraren en schoolleiders en informatie aan potentiële zij-instromers op Leraar van Buiten. Leraren kunnen bijvoorbeeld de module ICT-rijk onderwijs volgen, of meedoen aan de Haagse Lucifer, een programma dat verdieping biedt bij hun taak als cultuurdrager.
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV