Gezonde schoolEen Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Op woensdag 7 maart 2018 heeft de voormalig wethouder Floor Kist bij ons op school het vignet Gezonde School uitgereikt aan het Veurs Lyceum. Op het thema welbevinden heeft het Veurs Lyceum dit vignet voor drie jaar gekregen. In samenwerking met de GGD Haaglanden is hard gewerkt om alle aspecten rond het welbevinden van de leerlingen goed te regelen op het Veurs Lyceum. Voorlichting, zorgstructuur, veiligheid, pestprotocollen en vele andere protocollen moesten op orde zijn om dit vignet te behalen. Het Trimbos instituut en de GGD Haaglanden hebben, na keuring van ons veiligheidsplan en de bijbehorende protocollen, aan het Veurs Lyceum het vignet Gezonde School / thema welbevinden toegekend. Het Veurs Lyceum is hiermee de eerste school voor het voortgezet onderwijs binnen de gemeente Leidschendam/Voorburg die dit vignet ontvangt.
 
We zijn niet alleen een gezonde school, we hebben ook een gezonde kantine. Onze leerlingen eten gezond, lekker en duurzaam! We maken voor de schoolkantine gebruik van het concept ‘ONTDEK’. Hét concept voor een gezonde schoolkantine van Van Leeuwen Catering op maat. Dat is een van de ondertekenaars van het handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’. Initiatiefnemer is het Voedingscentrum. Een gezonder voedingsaanbod stimuleert een gezonde leefstijl bij jongeren en voorkomt overgewicht.


 
In 2015 hebben wij het vignet Gezonde schoolkantine ontvangen. Onze kantine voldoet daarmee aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV