Bestuur
Het Veurs Lyceum maakt deel uit van de Scholengroep Spinoza. Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur. Het toezicht is ondergebracht bij de Raad van Toezicht.

Scholengroep Spinoza
Postbus 35 - 2270 AS Voorburg
Telefoon:  070-4199400
info@scholengroepspinoza.nl
www.scholengroepspinoza.nl

College van Bestuur
dhr. P.A.W. Lamers

Voorzitter Raad van Toezicht 
dhr.  J. v.d. Berg
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV