Aanmelden zij-instroom
Wilt u uw kind aanmelden als zij-instromer dan verzoeken wij u de onderstaande documenten in te leveren: 

Verplicht
Bijgevoegd aanmeldformulier; (klik hier voor het word document)
Bijgevoegd onderwijskundig rapport (OKR VO-VO). Deze dient door de huidige mentor of teamleider van uw zoon/dochter ingevuld te worden en te voorzien van de gevraagde bijlagen;
Onderwijskundig rapport van de basisschool (OKR PO);
Verzuimoverzicht van alle jaren op de huidige school;
Cijferoverzicht van alle jaren op de huidige school;

Indien aanwezig en/of van toepassing, ontvangen wij ook graag de volgende stukken
NIO en drempelonderzoek;
Reeds behaalde diploma’s en cijferlijsten;
Ontwikkelingsperspectief (OPP);
Onderzoeksrapporten en diagnoseverklaring.
 
U kunt de documenten per post of per e-mail versturen naar administratie@veurslyceum.nl
 
Zodra wij bovengenoemde stukken hebben ontvangen, zullen wij het dossier van uw kind bespreken en na overleg met de huidige school van uw kind beslissen of uw kind plaatsbaar is. U zult na ons besluit op de hoogte worden gesteld en mogelijk voor een intakegesprek uitgenodigd worden. Na dit intakegesprek, met inachtneming van een mogelijke wachtlijst, zult u op de hoogte gesteld worden of uw kind definitief geplaatst is op het Veurs Lyceum.
 
Wilt u vooraf aanvullende informatie over onze school en de mogelijkheden voor plaatsing, dan kunt u dit aangeven in een mail. Deze kunt u sturen naar administratie@veurslyceum.nl.
 


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV