Veurs Plus Activiteiten

Veurs Plus Activiteiten zijn extra activiteiten die bovenop het verplichte onderwijsprogramma worden aangeboden, zoals:

Extra sportactiviteiten 
Het Veurs Lyceum staat bekend om zijn gevarieerde sportprogramma. Tijdens sportdagen worden sportactiviteiten aangeboden in de zaal (basketbal, volleybal) of op het veld (voetbal, softbal, hockey). Daar bovenop bieden wij extra sportactiviteiten aan die door leerlingen zeer worden gewaardeerd, zoals fitnees, boksen, zwemmen, etc. Deze extra sportactiviteiten brengen echter wel extra kosten met zich mee. Dit geldt ook voor de (interscolaire) sporttoernooien die worden georganiseerd en de sportoriëntatie in de examenklassen. Bekijk het overzicht van de activiteiten per klas
 
Excursies, workshops en voorstellingen
Deze activiteiten maken het schoolleven een stuk kleurrijker dan anders het geval zou zijn. Bekijk het overzicht van de activiteiten per klas
 
Een jaarboek voor alle leerlingen

Alle leerlingen ontvangen aan het eind van het schooljaar een jaarboek.
 
Voor Veurs Plus worden de gemiddelde kosten berekend van klas 1 t/m de eindexamenklas. De Veurs Plus vormt een pakket. Het is niet mogelijk om voor afzonderlijke activiteiten in te schrijven.

mavo/havo/atheneum              80,-    per leerjaar
gymnasium                             € 110,-    per leerjaar

  

Als een ouder aangeeft niet aan de Veurs Plus activiteiten te willen bijdragen kan de leerling niet deelnemen aan deze activiteiten aangezien ze buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen. De leerling doet dan een opdracht die binnen het verplichte onderwijsprogramma past. Dit kan zijn een opdracht op school, of een activiteit waarvoor de school niet aanvullend financieel hoeft bij te dragen.
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV