Kunst & Media

LEERJAAR 1LEERJAAR 1 PERIODE 1 

  
De eerste periode is het talentstroom-overstijgende thema Lucht en wij vertalen dat bij Kunst & Media naar Vliegen. De leerlingen krijgen de opdracht om het vliegen te verbeelden in een filmpje en dat filmpje te ondersteunen met geschikte muziek. Maar hoe verbeeld je vliegen als je zelf niet kunt vliegen? Ter inspiratie vragen we fotograaf Gerco de Ruijter ons te vertellen hoe hij zijn luchtfoto’s maakt. Hij komt voor een gastles op school, vertelt over luchtfotografie en laat ons zien hoe hij een camera aan een vlieger monteert en zo foto’s maakt.  
 
We laten ons verder inspireren, we beklimmen de Haagse Toren vlakbij Holland Spoor om te ervaren hoe het is om zelf van boven naar beneden te kijken. We bekijken filmpjes over en kunstwerken van kunstenaars die wensen dat ze zouden kunnen vliegen (zoals Leonardo Da Vinci, Panamarenko, Tomás Saraceno, Floris Kaayk, Joost Conijn) en uiteindelijk maken we in groepjes zelf filmpjes. In deze periode staan de vaardigheden samenwerking, creativiteit en probleemoplossend vermogen centraal.   
 
LEERJAAR 1 PERIODE 2
 
In de tweede periode staat Johannes Vermeer centraal. Het thema is nu
Vroeger en we verdiepen ons in Vermeer. Wie was hij eigenlijk en wat maakte hem zo bijzonder? We bezoeken het Vermeercentrum in Delft, waar we onder andere de camera obscura zien die Vermeer gebruikte en maken ook een foto á la Vermeer. In het museum - hartje Delft - wordt Johannes Vermeer tot leven gewekt.
 

En dat is ook de opdracht die leerlingen krijgen: kies een kunstwerk van Vermeer en laat het door gebruik te maken van de stop-motion-techniek tot leven komen: Wek Vermeer tot leven.
 
Vaardigheden die in periode 2 aandacht krijgen zijn samenwerking, creativiteit en digitale vaardigheden.
 
LEERJAAR 1 PERIODE 3
 
De laatste periode zijn we bezig met het thema
Individu. Leerlingen denken na over wie ze zijn, en ook over wie ze zouden kúnnen zijn. Ben je nog jezelf als je een rol speelt? Kun je jezelf anders voordoen dan je bent? Waarom zou je dat willen? Wat zou je later willen worden? En wat moet je daarvoor dan doen? 
 

Vaardigheden waar we deze periode aan werken: kritisch denken, creativiteit en communicatie.
 
 

LEERJAAR 2


 
LEERJAAR 2 PERIODE 1

 
In de eerste periode werken we aan het thema
Water. Leerlingen denken na over verschillende eigenschappen van water en maken samen een groot kunstwerk.
 
Vaardigheden waar we deze periode aan werken: samenwerken en creativiteit.
 
LEERJAAR 2 PERIODE 2
 
De tweede periode werken we aan het thema Nu. Leerlingen maken een blog over de school. Wat kunnen we vertellen over het Veurs? Wie hebben er met het Veurs te maken? Hoe interview je mensen en hoe breng je dat op de juiste manier in beeld? Om ons te laten inspireren krijgen we een workshop in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. We maken een heus Veurs Journaal, compleet met reporters, cameramensen en de officiële leaders van het NOS-journaal.
 
Vaardigheden waar we deze periode aan werken: digitale vaardigheden en communiceren. En natuurlijk ook weer creativiteit.
 
LEERJAAR 2 PERIODE 3

 

LEERJAAR 3


 
LEERJAAR 3 PERIODE 1
 
In de eerste periode is het thema Aarde. Met de leerlingen denken we na over hoe het is om onder de grond te verblijven. Zijn er eigenlijk mensen die onder de grond leven? We maken een excursie naar ondergronds Rotterdam. Leerlingen krijgen de opdracht een hoax te maken, een zo geloofwaardig mogelijk filmpje over mensen die ergens in Leidschendam onder de grond leven. Wat maakt een filmpje geloofwaardig? 
 
Vaardigheden waar we deze periode aan werken: kritisch denken en probleemoplossend leren. En natuurlijk ook weer creativiteit.

 
LEERJAAR 3 PERIODE 2

 
In de tweede periode denken de leerlingen na over het onderwerp Toekomst. Ze maken in groepjes een tijdscapsule met objecten waarvan zij vinden dat ze iets vertellen over 2016 en over ons leven nu. Tegelijkertijd zijn ze bezig met het bedenken van een filmpje dat zich afspeelt in het jaar 2116 en waarin de capsule wordt gevonden en/of geopend.
 
Ter inspiratie gaan we op naar het Haags Gemeentemuseum, waar de leerlingen zich verdiepen in kunstwerken waarin kunstenaars iets vergelijkbaars doen: ofwel het maken van een (soort) tijdscapsule, ofwel het nadenken over de wereld in de toekomst. Of allebei. Nadat leerlingen een kunstwerk hebben geanalyseerd oefenen zij hun communicatievaardigheden door het geven van een korte presentatie aan hun klasgenoten.
 
LEERJAAR 3 PERIODE 3
 


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV