Rekenen op het Veurs Lyceum

Vanaf schooljaar 2013-2014 leggen alle eindexamenleerlingen een rekentoets af. Dit is door de overheid besloten. Sinds eind 2017 is besloten dat voor alle leerlagen geldt dat de rekentoets gemaakt moet zijn in het voorexamenjaar of het examenjaar zelf, het behaalde resultaat van de rekentoets maakt niet uit voor de slaag/zak-regeling.
 
Voor alle leerlagen geldt dat rekenen in de brugklas met een 6 moet zijn afgesloten.
 
Op het Veurs Lyceum krijgen de leerlingen het vak rekenen. In klas 1 starten alle leerlingen in met rekenen. Zij rekenen op niveau 1F. Wanneer zij bij de toets laten zien dat zij dit niveau beheersen, hoeven ze niet meer naar de rekenles te komen. Aan het eind van periode 1 verandert het rekenuur in een reken-flexuur (re-swt). De leerlingen die de toets nog niet gehaald hebben, zijn verplicht om zich in te schrijven voor een reken-flexuur. Het doel is dat alle leerlingen aan het einde van klas 1 niveau 1F beheersen. Er wordt 1 keer per week rekenles aangeboden. Aangezien de rekentoets digitaal wordt afgenomen, geven wij ook digitaal les.
 
In de tweede klas krijgen alle leerlingen rekenen, nu op niveau 2F. Gedurende dit jaar krijgen ze meerdere toetsen om te laten zien of ze dit niveau beheersen. Zij moeten dit niveau uiteindelijk laten zien in 2 deeldomeinen (Getallen en Verhoudingen). De tweede helft van het schooljaar verandert het rekenuur in een reken-flexuur (re-swt). Leerlingen die nog niet op het gewenste niveau zijn, zijn verplicht zich in te schrijven voor een reken-flexuur. 
 
In het voorexamenjaar maken de leerlingen in januari de rekentoets. In februari krijgen ze hiervan het resultaat, waarna iedere leerling vrij is zich in te schrijven voor wekelijkse rekenlessen. Dit verschaft toegang tot het deelnemen aan de rekentoets in juni. De leerling heeft daarmee 2 van de 4 pogingen voor de rekentoets verbruikt. Leerlingen die ervoor kiezen zich niet in te schrijven voor de rekenlessen, kunnen in hun examenjaar nog 3 keer deelnemen aan de rekentoets.
 
In de leerjaren waar rekenen niet als apart vak op het rooster staat besteden we ook in andere vakken tijd aan rekenen. Op deze manier onderhouden de leerlingen hun rekenvaardigheden. 

 


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV