Gymnasium

Het Veurs Lyceum biedt naast het atheneum ook een volwaardige gymnasiumopleiding aan. Een gymnasiumleerling volgt in de onderbouw verplicht les in zowel Latijn als Grieks. 
 
Een gymnasium houdt voor het Veurs Lyceum meer in dan een atheneum met Latijn en Grieks. Het onderwijs in deze klassen probeert aan te sluiten bij de brede belangstelling van de leerlingen, voert waar mogelijk het leertempo op en geeft verdieping van de leerstof. Door middel van excursies en diverse projecten wordt getracht tegemoet te komen aan de interesse van de leerlingen.
 
Het excursieprogramma voor gymnasiasten ziet er als volgt uit:
 
In de eerste klas gymnasium brengen de leerlingen in het voorjaar in het kader van de vakken Latijn en geschiedenis een bezoek aan archeologisch themapark Archeon in Alpen aan de Rijn. De leerlingen worden rondgeleid door de Romeinse tijd en leren over het leven van alledag van de gewone Romein. De excursie wordt voorbereid tijdens de lessen Latijn.  
 
In de tweede klas gymnasium brengen de leerlingen een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hier maken ze aan de hand van enkele onderzoeksopdrachten kennis met de rijke cultuur van de Grieken. Een presentatie van de opgedane kennis aan de klasgenoten vormt de afsluiting van de excursie. De leerlingen krijgen voor deze excursie een cijfer dat meetelt voor het vak Grieks.  
 
In combinatie met de sectie kunst wordt jaarlijks voor alle leerlingen van het gymnasium een gymnasiumdag georganiseerd. Tijdens deze dag ondernemen alle gymnasium leerlingen van de school een aantal (culturele) activiteiten op of buiten school. Naast het opdoen van kennis staat ook het kennismaken met en leren van elkaar deze dag centraal. 
 

 
In 4-gymnasium maken de leerlingen de traditionele reis naar Rome. De reis is stevig in het curriculum van Latijn/Grieks en KCV ingebed en wordt bij deze vakken voorbereid. Een onderdeel van de voorbereiding vormt het schrijven van een werkstuk dat tijdens de reis ook moet worden gepresenteerd. Zowel het werkstuk als de presentatie worden beoordeeld met een cijfer, dat meetelt voor het vak KCV. De reis naar Rome wordt uitsluitend georganiseerd voor de gymnasiasten; de atheneumleerlingen doen mee aan het programma internationalisering.
 
Bovenstaande excursies zijn standaardonderdelen van ons gymnasiumprogramma. Als er in de loop van het schooljaar een voor gymnasiumleerlingen interessante expositie is, een klassieke film draait of een theaterstuk in première gaat, wordt natuurlijk de mogelijkheid bekeken deze op te nemen in het programma.
 
Tevens kunnen leerlingen van 5 vwo meedoen aan het LAPP-top project. Gedurende een aantal weken volgen leerlingen dan colleges van een studie naar keuze aan de universiteit Leiden. Dit zal gedeeltelijk tijdens lesuren plaatsvinden en gedeeltelijk daarbuiten. Naast de kennismaking met een studie en studeren aan een universiteit,  levert dit ook enkele studiepunten op. Bovendien is de universiteit, afhankelijk van het gekozen onderwerp, bereid de leerling(en) te begeleiden bij het maken van het profielwerkstuk.
 
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV