Vensters voor verantwoording
Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem en brengt in beeld hoe scholen presteren op 20 belangrijke indicatoren (examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.). 
 
Bekijk de Vensters van het Veurs Lyceum.

ontwerp en realisatie SchoolMaster BV