Ouder dan 18
Als een leerling de leeftijd van achttien bereikt, is deze voor de wet volwassen. Het schoolreglement en alle huisregels gelden onverminderd: iedereen die op het Veurs Lyceum als leerling staat ingeschreven, dient zich te houden aan het schoolreglement en alle huisregels. Dit geldt ook voor leerlingen die meerderjarig zijn.
 
De school houdt zich het recht voor om te allen tijde de leerprestaties of andere zaken met de ouders/verzorgers te bespreken, wanneer de school dit nodig acht.
 
In het schooladministratieprogramma Magister kunnen ouders/verzorgers via internet de behaalde resultaten en de absenties van hun kinderen raadplegen. Op het moment dat een leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt is deze voor de wet volwassen. De leerling kan zelf beslissen of ouders/verzorgers nog langer het recht hebben inzage te hebben in de op school geregistreerde gegevens.
  
Bij het overgrote deel van onze leerlingen stuit dit niet op bezwaar. De gegevens blijven dan -ook wanneer een leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt- toegankelijk voor de ouders/verzorgers. Als een leerling van 18 jaar en ouder hiertegen wel bezwaar heeft, kan deze de school verzoeken zijn gegevens ‘dicht te zetten’. De leerling dient hiertoe een verzoek in bij zijn/haar afdelingsmanager.ontwerp en realisatie SchoolMaster BV