Laptops
In het schooljaar 2016-2017 zijn we in de brugklas gestart met het gebruik van laptops in de les. Zo sluiten wij ons aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en bij de belevingswereld van de leerlingen. 
 
Elke leerling heeft een eigen laptop. De laptop wordt ter ondersteuning naast de boeken gebruikt. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld extra oefenen met de stof, of extra uitlegfilmpjes bekijken na de uitleg van de docent. 
 
Ouders hebben de keus om zelf een laptop aan te schaffen die aan bepaalde specificaties moet voldoen, of om een huurkoopovereenkomst aan te gaan met het bedrijf The Rent Company.
 
Schade aan de laptop
Ouders sluiten een overeenkomst met het bedrijf waar ze de laptop huren/kopen. School is enkel een centraal punt waar ouders de laptop kunnen ophalen en waar ze hem kunnen inleveren wanneer deze kapot is. 
  
Als er sprake is van schade of een ander mankement aan de laptop dienen de ouders/verzorgers via de website van The Rent Company een ticket aan te maken.

Als de laptop kapot is of wanneer er sprake is van een ander probleem dan kan de leerling elke donderdag het eerste uur (08:15-08:55) zich met de laptop melden in lokaal 105.

Een docent neemt vervolgens de laptop in en zal deze vervolgens ter reparatie sturen naar MyDigitalSchoolbook. De leerling krijgt een leenlaptop zodat hij of zij gewoon mee kan doen in de klas.

Wanneer de eigen laptop gerepareerd is dan krijgt de leerling een melding via email. Hij kan dan zijn laptop dinsdag en donderdag tijdens de 2de pauze ophalen in het OLC. 

 

Voor technische vragen dienen ouders de website van The Rent Company te raadplegen.

  

Helpdesk
Leerlingen met problemen en/of vragen over hun laptop kunnen terecht bij onze helpdesk. Op de donderdag het eerste flexuur (08:15-08:55) in lokaal 105 is N. Lubberman (Lub) aanwezig om leerlingen te helpen. Hier kunnen leerlingen ook terecht om hun laptop in te leveren voor reparatie.

Laptops Quonect
Leerlingen die in 2016 hun laptop via het bedrijf Quonect hebben aangeschaft, kunnen de volgende stappen volgen:

1. In het geval van schade aan de laptop dienen ouders een online formulier in te vullen klik hier.
2. De leerling kan zich vervolgens met de kapotte laptop melden bij dhr. Verver. Deze zal de kapotte laptop innemen en kan eventueel een tijdelijke laptop van Quonect meegeven.

 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV