Laptops
Laptops in de les
Op het Veurs Lyceum maken we naast leerboeken ook gebruik van de laptop. Elke leerling heeft een eigen laptop. De laptop wordt ter ondersteuning naast de boeken gebruikt. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om extra oefeningen te maken, ze kunnen gemakkelijker verschillende bronnen raadplegen en extra uitlegvideo’s zoeken. Docenten kunnen de laptop inzetten om te differentiëren in de les, verdieping aan te bieden en gebruik te maken van verschillende hulpmiddelen.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 stapt het Veurs Lyceum over op Chromebooks Leerlingen die in de brugklas komen, hebben dus allemaal een eigen Chromebook nodig.

The Rent Company
Ouders/verzorgers kunnen een Chromebook kopen of huren bij The Rent Company. Het voordeel hiervan is dat deze ook meteen verzekerd is tegen allerlei schades en dat de leerling gebruik kan maken van een leenlaptop tijdens eventuele reparaties. De ouders van nieuwe brugklasleerlingen ontvangen via e-mail informatie over het aanbod en de voorwaarden van The Rent Company.
Ouders sluiten een overeenkomst met het bedrijf waar ze hun Chromebook huren/kopen. School is enkel een centraal punt waar ouders de laptop kunnen ophalen en waar ze hem kunnen inleveren wanneer deze kapot is. 

Zelf een Chromebook aanschaffen
Naast de mogelijkheid om een Chromebook te huren of te kopen via The Rent Company is het natuurlijk ook mogelijk om ergens anders een Chromebook aan te schaffen.

Daarbij zijn een aantal specificaties van belang:
De laptop in kwestie moet een Chromebook zijn
Geheugen: Minimaal 4 GB
Batterijduur: Minimaal 4 uur, liefst meer
Draadloze netwerkkaart 5GHz (standaard in nieuwe modellen)

De laatste specificatie is van groot belang, omdat de laptop anders geen contact met de wifi kan maken. Oudere laptops hebben vaak een andere netwerkkaart.

Schade aan de laptop/Chromebook
Als er sprake is van schade of een ander mankement aan de laptop/Chromebook dienen de ouders/verzorgers via de website van The Rent Company [klik hier] een ticket aan te maken.

Als de laptop/Chromebook kapot is of wanneer er sprake is van een ander probleem, dan kan de leerling zich met de laptop melden in het Open Leer Centrum. Een docent neemt vervolgens de laptop/Chromebook in en zal deze vervolgens ter reparatie opsturen naar The Rent Company. De leerling krijgt een leenlaptop zodat hij of zij gewoon mee kan doen in de klas. Wanneer de eigen laptop/Chromebook gerepareerd is dan krijgt de leerling een melding via email. Hij/zij kan dan zijn laptop ophalen in het OLC. 

Voor technische vragen dienen ouders de website van The Rent Company te raadplegen.ontwerp en realisatie SchoolMaster BV