Kunst

Op het Veurs Lyceum is veel aandacht voor kunst en cultuur. In de onderbouw krijgen alle leerlingen beeldende vorming, in klas 1 muziek en klas 2 theater. Op de mavo kunnen de leerlingen kunst beeldend kiezen (kunstvakken 2), op havo en vwo kunst beeldende vormgeving en kunst algemeen. Leerlingen in 3 mavo, 4 havo en 4 vwo krijgen het vak ckv, waarin alle leerlingen kennis maken met verschillende kunstdisciplines.

Elke klas gaat jaarlijks op excursie. We bezoeken in de eerste het Mauritshuis, in de tweede het Gemeentemuseum of het Eschermuseum, in derde het Kröller-Müllermuseum en in de bovenbouw kiezen we elk jaar een excursie die past bij de examenonderwerpen. Met zekere regelmaat gaan we naar musea in België.

Op school hangt veel leerlingenwerk. We presenteren ook werk van leerlingen online.
Kijk in het Veurs Museum, de Animatiestudio of volg Veurs Art Instagram.
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV