Schooldag
Ga naar: aanmelden | onderwijs | gebouw | schooldag | talentstromen | activiteitendagen | mentoraat | brochure
 


JOUW SCHOOLDAG OP HET VEURS

  
Een schooldag bestaat in klas 1 t/m 3 uit drie lesblokken van 80 minuten. Een gedeelte van elke les is instructie, een ander deel werk je zelfstandig of in groepjes aan opdrachten. De docent loopt rond en helpt je waar dat nodig is. Na de lesuren heb je in klas 1 en 2 elke dag een huiswerk-uur, waar je onder begeleiding van een docent start met je huiswerk.

Aan het begin en einde van de dag zijn er FLEX-uren. Je volgt er tenminste vijf per week, maar meer mag ook als je dat handig vindt. Jij kiest zelf welke FLEX-uren je volgt en aan welke vakken je dus extra aandacht wilt besteden, of meer van wilt weten. Zo maak je je eigen lesprogramma en besteed je je tijd op school efficiënt.
 


Als het even kan maak je al je huiswerk op school. Er zijn, ook buiten de lessen, altijd mensen in de buurt die je kunnen helpen: docenten, je mentor, maar ook medeleerlingen.


 

 
Bekijk het filmpje en lees het artikel 'Nooit meer huiswerk op het Veurs Lyceum' dat op 24 september verscheen in het AD.  

ontwerp en realisatie SchoolMaster BV