Mentoraat
Ga naar: aanmelden | onderwijs | gebouw | schooldag | talentstromen | activiteitendagen | mentoraat | brochure
 


BEGELEIDING NAAR ZELFSTANDIGHEID


Je mentor kent je, weet wat je nodig hebt en begeleidt je bij het bereiken van je doelen. Hij helpt je zelfstandiger te worden, je eigen keuzes te maken en bij het ontdekken van de manier waarop jij het beste leert. Je ouders of verzorgers kunnen erop rekenen dat je mentor belt als er iets besproken moet worden.

In de onderbouw krijg je een Veurs-agenda, afgestemd op het FLEX-rooster. Je mentor helpt je leren plannen aan de hand van deze agenda.
 
Iedere brugklas krijgt ook een tweetal leerlingmentoren toegewezen. Dit zijn leerlingen die in de derde klas of hoger zitten. Als je moeite hebt met plannen of je vindt de overstap van de basisschool naar de middelbare school wat lastig, dan kan deze leerlingmentor je wegwijs maken op het Veurs.ontwerp en realisatie SchoolMaster BV