Decanaat

We hebben op school twee decanen: mevrouw Hesseling (mavo) en mevrouw Van Wesel (havo/vwo). De decaan begeleidt de leerlingen naar een passende vervolgopleiding. Dat begint al bij het kiezen van een profiel. In de derde klassen van mavo, havo en vwo gaan leerlingen samen met de mentor, begeleid door de decaan, aan de slag met hun profielkeuze. De leerlingen maken gebruik van een computerprogramma (Qompas) krijgen informatiebijeenkomsten en ook de ouders worden geïnformeerd. Op de mavo maken leerlingen voor sommige vakken al in het tweede leerjaar een keuze.
 
Ook in de bovenbouw blijft de decaan in beeld. De leerlingen gaan dan aan de slag met de keuze voor een vervolgopleiding De begeleiding bij Loopbaan en Oriëntatie (LOB) is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de decaan, waar ook mentoren een rol in hebben. Bij wissel van profiel bekijkt de decaan of wisseling roostertechnisch mogelijk is en of het nog mogelijk is op het moment van dat de leerling het aanvraagt. Een leerling in de examenklas kan bijvoorbeeld niet zomaar wisselen van vakken i.v.m. deficiënties. De decaan ondersteunt en adviseert ook leerlingen die de school zonder diploma verlaten, maar de opleiding op het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) willen afmaken.
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV