Boeken

SCHOOLJAAR 2019-2020

 

 
Boeken voor alle 1e klassen, alle 2e klassen en klas 3 havo/vwo schooljaar 2019-2020 
 
Voor de leerlingen die het komend schooljaar in klas 1 m/h/v, 2 m/h/v of 3 havo/vwo zitten, ligt er aan het begin van het schooljaar een boekenpakket klaar. Dit boekenpakket wordt tijdens het eerste mentoruur uitgereikt. De leerlingen van klas 1 en nieuwe leerlingen van klas 2 en 3 havo/vwo moeten hiervoor wel nog € 75 borg betalen. De rekening hiervoor wordt naar het huisadres gestuurd.

Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019) of haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl

Boeken voor klas 3 mavo en 4 mavo,  4 havo en 5 havo en 4 vwo, 5 vwo en  6 vwo schooljaar 2019-2020  
 
De meeste schoolboeken voor dit schooljaar zijn op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit voor een deel uitbesteed aan de firma Iddink. 
 
Je schoolboeken zijn grotendeels gratis. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan eind van het schooljaar dus weer inleveren. Tijdens het bestellen op www.iddink.nl is dan ook van je gevraagd dat je instemt met de bruikleenvoorwaarden. 
 
Op www.iddink.nl kun je ook gemakkelijk je leermiddelen bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Je kunt deze leermiddelen ook elders kopen, let vooral op de prijs.
De verplichte boeken heb je besteld op www.iddink.nl, met de schoolcode KTTYH67C  Deze code geldt voor het schooljaar 2019-2020

Behalve de boeken die je via Iddink hebt gekregen, leen je ook direct van de school nog boeken. Het betreft hier o.a. de binas en boekjes voor wisselende examenonderwerpen voor een aantal vakken. Deze boeken zijn tijdens het eerste mentoruur uitgereikt of tijdens de vak lessen.
 
Als je vakkenpakket wijzigt moet je ook altijd langs mevrouw Van Haeff gaan i.v.m. wijziging van je boekenpakket. De boeken voor het vak dat je niet meer volgt moeten worden ingeleverd zodra je je vakkenpakket wijzigt. Doe je dit niet dan brengen we aan het eind van het jaar de huur van deze boeken bij je ouders in rekening.
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019 of lokaal 206, maandag, woensdag of vrijdag) of haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl.
 

EINDE SCHOOLJAAR 2019 - 2020

 
Inleveren van de boeken  voor alle 1e klassen, alle 2e klassen en voor klas 3 havo / ath / gym
 
vrijdag 10 juli 2020 boeken inleveren
Alle boeken worden dan gecontroleerd. Een eventueel schadebedrag wordt van het bedrag van de borg afgehaald. Je hebt hiervoor een bedrag van 75 euro borg betaald. Dit bedrag wordt teruggestort als je naar de bovenbouw gaat, dus naar klas 3 mavo, 4 havo of 4 vwo. Er hoeft dus niet elk jaar opnieuw borg betaald te worden. Als het schadebedrag hoger is dan de helft van de borg vragen we de schade wel binnen 2 weken te betalen.
Bekijk hier de procedure schade aan schoolboeken.
 
Het tijdstip en het lokaal van inleveren worden in juni bekend gemaakt.
 
Leerlingen die van school gaan krijgen (het restant van) de borg teruggestort.
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019 of lokaal 206, maandag, woensdag of vrijdag) of haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl.
 
Inleveren van de boeken van klas 3 mavo en alle klassen 4, 5 en 6. 
 
Er zijn twee momenten,  je moet op beide momenten boeken inleveren.
 
1. vrijdag 10 juli 2020 boeken van Veurs Lyceum inleveren
Alle boeken die je direct van de school geleend hebt moet je op vrijdag 10 juli inleveren. Alle boeken die je inlevert worden gecontroleerd. Een eventueel schadebedrag wordt in rekening gebracht.
Bekijk hier de procedure schade aan schoolboeken
 
Het tijdstip en het lokaal van inleveren worden in juni bekend gemaakt.
 
2. dinsdag 14 juli 2020 boeken van Iddink inleveren
Het grootste deel van je boeken heb je bij de firma Iddink besteld, via www.iddink.nl met de schoolcode KTTYH67C. Alle verplicht voorgeschreven boeken zijn door de school betaald. Deze boeken moet je weer inleveren op school op dinsdag 14 juli 2020. Je krijgt van de firma Iddink eind juni via de mail een lijst toegestuurd waarop de boeken staan die je moet inleveren, het  inleverformulier
 
Op 14 juli is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld en je ontvangt een inleverbewijs. Bewaar dit goed.
 
Het kan zijn dat er een korte rij ontstaat, waarvoor we je begrip vragen. Indien je verhinderd bent, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Iddink, maar dan heb je geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen!
 
Het tijdstip wordt in juni bekend gemaakt
 
Aan het eind van de schoolcarrière zal de firma Iddink,  als alle boeken correct zijn ingeleverd, de betaalde borg terugstorten
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019 of lokaal 206, maandag, woensdag of vrijdag) of haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl.
 
Klik hier voor informatie over de borg.
 

SCHOOLJAAR 2020-2021

 
In juni 2020 zal bekend worden gemaakt hoe je de schoolboeken voor het schooljaar 2020-2021 kunt bestellen.
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV