Huiswerkbegeleiding
Lyceo huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, bijles en coaching

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 zal Lyceo huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, bijles en coaching plaatsvinden op de locatie van het Gymnasium Novum te Aart van der Leeuwkade 1 in Voorburg. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen. Wij ondersteunen uw zoon of dochter vakinhoudelijk bij het creëren van overzicht en/of bij het maken van een goede planning.  
 
Huiswerkbegeleiding
Het doel van de huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren plannen en leren leren van het huiswerk en uiteraard het verbeteren van de resultaten. Huiswerkbegeleiding houdt in:
• samen met de leerling een persoonlijke planning opstellen;
• samen met de leerling flexuren inplannen;
• het geven van uitleg;
• overhoren van het leerwerk en nakijken van het maakwerk;
• regelmatig contact met ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van de leerling.
 
Lyceo biedt drie, vier of vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aan. Dagen en tijden zijn in overleg.
 
Bijles en coaching
Nog even alles op alles zetten voor één bepaald vak? Dan kunnen bijlessen van Lyceo uitkomst bieden. Tijdens de bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij/zij moeite mee heeft. De leerling krijgt extra uitleg en oefent met het toepassen van de stof.
 
Daarnaast bieden wij ook coaching aan leerlingen aan die ondersteuning kunnen gebruiken bij het plannen en structureren van hun agenda. De nadruk ligt hier niet op het inhoudelijke, maar op het ontwikkelen van een passende studiemethodiek, op het leren plannen en structureren en op de persoonlijke groei van uw zoon of dochter. De coachingsessie is een keer in de week en duurt 45 minuten, waarin aandacht wordt besteed aan:
• zelfstandig leren leren door middel van studiemethodieken en studietips;
• sturen en begeleiden in plaats van inhoudelijk uitleg geven en overhoren;
• in beweging krijgen, tot actie aanzetten;
• voorlichting geven over hoe de tijd het best in te delen;
• verantwoordelijkheid, zich aan de planning houden;
• vergroten van het zelfvertrouwen.
 
Doel van de coaching
• zelfstandig leren plannen en structureren 
• meer plezier in het leren 
• verbeteren resultaten
 
Vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.lyceo.nl. U kunt ook contact opnemen met de vestigingscoördinator van Lyceo op het Gymnasium Novum: Tom Schils via tom.schils@lyceo.nl of 06-58966771
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV